Από το 2009 μέχρι σήμερα εργάζομαι ιδιωτικά ως Εκπαιδευτική/ Σχολική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
• 2018 – σήμερα : Εκπαιδευτική/ Σχολική Ψυχολόγος, Σύστημα Σύγχρονης Μαθητείας
• 2017 – σήμερα : Μέλος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, ψυχό-εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε γονείς για θέματα που αφορούν σε θέματα παιδιών, εφήβων και οικογένειας.
• 2016 – 2019 : εξωτερικός συνεργάτης της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων και ομαδικών παρεμβάσεων σε σχολεία της Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης
• 2014 – 2017: εξωτερικός συνεργάτης του ΜΚΟ The Baby Academy σε θέματα περιγεννητικής ψυχολογίας (ψυχό-εκπαιδευτικές συναντήσεις με μελλοντικούς γονείς για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία του βρέφους, της μητέρας και της οικογένειας)
• 2012 – μέχρι σήμερα : αντικαταστάτρια Εκπαιδευτική/ Σχολική Ψυχολόγος στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού
• 2011-2012/ 2014-2015 : εξωτερικός συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
• 2011 – 2012 : Εκπαιδευτική/ Σχολική Ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού