• Προληπτικά Προγράμματα για γονείς και εκπαιδευτικούς | Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνείστε μέσω ημέηλ irenaanastassiou@gmail.com
• Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
• Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
• Συμβουλευτική
• Διαλέξεις | Για περισσότερες πληροφορίες , θεματικές ενότητες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνείστε μέσω ημέηλ irenaanastassiou@gmail.com