Λέγεται πολύ συχνά ότι όλοι θα ήταν καλό να επισκεφθούν έναν ψυχολόγο. Παρόλα αυτά, η διαδικασία να αποφασίσει κανείς να ξεκινήσει με ένα ψυχολόγο, δεν μπορεί να επιβληθεί από έναν τρίτο ή να θεωρηθεί ως κάτι το υποχρεωτικό. Με άλλα λόγια, κανείς επισκέπτεται έναν ψυχολόγο όταν πραγματικά δημιουργήσει ένα αίτημα για το οποίο θα έχει θέσει κάποια ερωτήματα στα οποία δεν μπορεί να βρει τις απαντήσεις από μόνος του ή αυτά που απαντά δεν τον ικανοποιούν σε ένα επίπεδο που να αισθάνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να κατακλύζεται από συναισθήματα και σκέψεις που δεν του επιτρέπουν να λειτουργήσει σε διάφορους τομείς της ζωής του.

*Σε καμία περίπτωση η προσωπική επικοινωνία με ένα ψυχολόγο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τις πιο πάνω πληροφορίες.

Ειρένα Αναστασίου | Εγγ. Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος (Α.Μ 150) #psychologyservices
— with Irena Anastassiou.

Categories: Social Media

1 Comment

A WordPress Commenter · 13th October 2017 at 2:03 pm

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *